จรัล มโนเพ็ชร-โฟล์คซองคำเมือง2-05-คนแหลวแตว LYRICS

ตั๋วอ้ายเกิดมาเป๋นคนขี้ค้าน
บ่เกยยะก๋านเลยในจ๊าดนี้
กึ๊ดว่าจะไปขายของ ก็กั๋วหน้าหมองสิ้นดี
ขายแว่นขายหวีก็กั๋วปุ๊ดตืน

เขาว่าตั๋วอ้ายเป็นคนแหลวแตว
ไปไหนบ่แผว ผญ๋ามันตื้น
กึ๊ดฮอดเป๋นดีใค่หัว ขบแก่นบะขามคั่วตะคืน
ลิ้นปอลอกลื่น เกือยย้อยจิ๊ดิน

ขอน้องจ้วยเติ่มหื้ออ้ายได้ก่อ
เหมือนบุหรี่ตองจ่อกู้ยางบะปิน
เหมือนรถขายยากู้กับบะหิน
ก็เหมือนยุพินกู้กับตั๋วอ้าย

น้ำพริกบ่ดายไผตึงบ่ดู
บะทีลาบหมูลู่กั๋นฮิมต๋าย
ลาบดิบลาบคั่วมีก้าเต้ากั๋น
แต่อ้ายไค่ลันลาบควาย
กิ๋นแล้วดิ้นต๋ายเมื่อไดจ้างมัน