จรัล มโนเพ็ชร-โฟล์คซองคำเมือง2-01-ก้ายง่าว LYRICS

( สร้อย ) แก๋งหน่อคั่วหน่อ แก๋งหน่อคั่วหน่อ ยำเตา
แก๋งหน่อคั่วหน่อ แก๋งหน่อคั่วหน่อ ยำเตา

บ้านอ้ายอยู่ฮิมดอย มีหนองน้อยๆ อยู่ฮิมบ้าน
เมียอ้ายนั้นขี้คร้าน อ้ายหื้อเยียะก๋านน้องตึงบ่เอา
ตั้งเจ๊าผดแลง ยื่อผ่อหม้อแก๋ง มีก้ายำเตา
กิ๋นตึงวันจ๋นหน้าเศร้า ตั๋วเขียวเกาเวาเหมือนเตาน้ำคือ ( สร้อย )

อ้ายกึ๊ดจะหนีไป อี่น้องทรามวัย ล่นเข้ามากอด
ว่าน้องจะปรับปรุง เรื่องต้มเรื่องหุงจะปรุงสุดยอด
แหมวันเยียะก๋านมา โปดโทะกานดาแค่นเอาหน่อมาทอด
ต๋ายแน่ๆ คงไปบ่รอด ขืนอยู่คงจอด เป๋นหน่อเป๋นเตา (