SO!MAZGOON NA PALAGRUZU LYRICS

Gledon je di tarce
Gledon je di place
I nostuji barže
I nostuji jace

I jace
I barže
Tarkala je do mora
Rasparčala bluzu
Hitila se u nje
Gre na Palagruzu

Na Palagruzu
Na Palagruzu

Place oko, cuorno oko
Tuce sarce škoce
Ala, ala, mati moja
Umrit ću od bonace

Od bonace
Od bonace