SUPER JUNIOR-K.R.Y 걸음을 멈추고 (SUPER JUNIOR-K.R.Y) LYRICS

[K] 걸음을 또 멈춰서죠
กอ รือ มึล โต มอม ชวอ ซอ จโย
เพราะก้าวย่างนั้นต้องหยุดลงอีกครั้ง
혼자서 두 눈을 가리죠
ฮน จา ซอ ทู นู นึล คา รี จโย
เพราะความอ้างว้าง ทำให้ต้องปิดดวงตาคู่นั้น
내 뒤에 그 대가 감싸주던 그때처럼
เน ทวี เอ คือ เด กา คัม ซา จู ดอน คือ เต ชอ รอม
คุณกอดผมจากด้านหลัง เหมือนกับตอนนั้น

[R] 그대가 보내줬나요
คือ เด กา โพ เน จวอน นา โย
แต่แล้ว คุณก็เดินจากผมไป
바람이 매만지죠
พา รา มี เม มาน จี จโย
สายลมยังมีแปรเปลี่ยน
몰래 흘린 눈물앞에 혹시 나 주저앉아버릴까
มล เร ฮึล รีน นุน มู รา เพ ฮก ชี นา ชู จอ อัน จา บอ ริล กา
น้ำตาไหลเปรอะเปรื้อนอย่างไม่มีสาเหตุ บางที...ผมต้องยอมแพ้แล้วใช่หรือเปล่า


[Y] 난 추억과 늘 만나죠
นัน ชู ออก กวา นึล มาน นา จโย
ผมยังคงจดจำและพบเจออยู่เสมอ
긴 시간도 밀어내진 못하죠
คีน ชี กัน โด มี รอ เน จิ มซ ทา จโย
แต่เวลาก็คงไม่อาจผลักดันอะไรได้
날 더 가져야죠 왜 남겨둬요
นาล ทอ คา จยอ ยา จโย เว นัม กยอ ดวอ โย
และมันก็ต้องดำเนินต่อไป ทำไมคุณถึงทิ้งผมไปแบบนี้
그대 몫인데 ...
คือ เด มก ชิน เด ...
ถ้าหากคุณแบ่งได้

[K] 이사랑 믿어야해요
อีซา ราง มี ดอ ยา เฮ โย
คุณก็ต้องเชื่อในความรักนี้
이대로 끝낼 순 없죠
อี เด โร กึน เนล ซูน ออบ จโย
ว่ามันจะไม่จบเหมือนที่เคยเป็นมา
더 멀리 숨어도
ทอ มอล รี ซู มอ โด
ถึงลมหายใจของคุณจะไกลแค่ไหน
꼭 내가 찾아내줄거죠
กก เน กา ชา จา เน จุล กอ จโย
แต่ผมก็ต้องหาให้เจอ

[Y] 아직 내 심장은 그댈 향해 뛰니까
อา จิก เน ชิม จา งึน คือ เดล ฮยาง เฮ ตวี นี กา
เพราะหัวใจของผมตรงเข้าหาคุณ

[R] 참 약속한게 많았죠
ชัม ยัก ซก คัน เก มา นัท จโย
คำสัญญามากมายเต็มไปหมด
그 기억들이 아직 날 지켜요
คือ คี ออก ทือ รี อา จิก นัล ชี คยอ โย
ความทรงจำมากมายเหล่านั้น ยังคงปกป้องผมอยู่
약한 마음들 땐 더 크게 웃죠
ยัก คัน มา อึม ดึล เตน ทอ คือ เก อุท จโย
ถึงตอนนั้นหัวใจจะอ่อนแอ แต่กลับมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นกว่าเดิม
따라울까봐
ตา รา อูล กา บวา
ลองทำตาม...

[Y] 이 사랑 믿어야해요
อี ซา ราง มี ดอ ยา เฮ โย
ความรักนี้คุณจะต้องเชื่อ
이대로 끝낼 순 없죠
อี เด โร กึน เนล ซูน ออบ จโย
ว่ามันจะไม่จบเหมือนที่เคยเป็นมา
더 멀리 숨어도
ทอ มอล รี ซู มอ โด
ถึงลมหายใจของคุณจะไกลแค่ไหน
꼭 내가 찾아내줄거죠
กก เน กา ชา จา เน จุล กอ จโย
แต่ผมก็ต้องหาให้เจอ

[R] 아직 내 심장은 그댈 향해 뛰니까
อา จิก เน ชิม จา งึน คือ เดล ฮยาง เฮ ตวี นี กา
เพราะหัวใจของผมตรงเข้าหาคุณ

[K] 혼자서 미안해마요
ฮน จา ซอ มี อัน เฮ มา โย
ขอโทษที่ทำให้โดดเดี่ยว
아파도 난 행복하니까
อา พา โด นาน เฮง บก คา นี กา
แต่ความเจ็บปวดกลับทำให้ผมมีความสุข
항상 가슴안에 그대있어 사니까
ฮาง ซาง คา ซือ มา เน คือ เด อิซ ซอ ซา นี กา
ลึกๆ ในใจแล้ว จะมีแต่คุณอยู่ในนั้น...ตลอดไป