RECUEIL FFPM MANIRY MAFY AHO LYRICS

Maniry mafy ao ry jeso tompo o
hialokeo eo ambany hazo fijalianao
tsy misy toeranan'kafa re
izay tena mamiko
ny hazo fajihalinao no fiarovaka


Ny hazo fijaliana no hitazanako
ny tenanao izay nijaly
mba hoavotro
ka dia hotsadrano maso
fitiavanao
ny tavako ry tompo o
fa hafakeloka


ampototry ny hazo izay nijaliano
no hiteorako o azavainy tavanao
ataoko fo tiaantoka ny zava mora loa
ny hazo fijalianao no torondahiko