NASUM EN VÄRLD UTAN HOPP LYRICS


Våra liv har ingen mening, våra frön ger ingen skörd
Hur många gånger har jag inte tänkt att det är lika bra att vi dör

Visa mig en människa, visa mig en lycklig själ
Visa mig en sanning som inte är svärtad

Våra barn har ingen framtid, vår säd ger inget bröd
Hur många gånger har jag inte tänkt att det är lika bra att vi dör

Säg mig hur många det är som lider på vår jord
Hur kan du känna dig hoppfull när allt som väntar är död?