CHAY MONDO FT. SKAY בייבי LYRICS

את לא תינוקת אבל אני קורא לך בייבי ביייבי
בואי אליי ונוריד ת'בייבי דול
בייבי בלי מעצורים עד הבייבי
אופס אני גומר אופס
היא לא הספיקה

את לא תינוקת אבל אני קורא לך בייבי ביייבי
בואי אליי ונוריד ת'בייבי דול
בייבי בלי מעצורים עד הבייבי
אופס אני גומר אופס
היא לא הספיקה


אז תרימי את הראש סתכלי לי בעניים מאמי
שוב זה אס קי ווי אומרים הוא בשמים מאמי
אני מרקיד עכשיו תזיזי ת'רגליים
יתרון להיות גבוה אני רואה לך ת'שדיים מאמי
מה עושים אולי עכשיו נתחיל לרקוד
תרימי ת'ידיים לא זה לא שוד מאמי
פתחי לי ת'כספת או שתתני ת'קוד מאמי
רוצה או צאי מהפוסטמה מוד מאמי
אז מה מה מתביישת אז ניקח את זה לשמה מה מה
משחק קלפים אני הקינג ואת אדמה מה מה
תודה רבה בה מה מה כמה את עולה לי למה מה מה
כה קשה את מוציאה לי ת'נשמה מה מה מה
לא מבינה עכשיו את בדממה מה מה מה
השקיפי אל הסקיי עד השקיעה של החממה מה מה מה
שכחי מה שאמרתי עם את בהמה מה מה מה
בקטע של רזות ולא של ביג ממה


את לא תינוקת אבל אני קורא לך בייבי ביייבי
בואי אליי ונוריד ת'בייבי דול
בייבי בלי מעצורים עד הבייבי
אופס אני גומר אופס
היא לא הספיקה

את לא תינוקת אבל אני קורא לך בייבי ביייבי
בואי אליי ונוריד ת'בייבי דול
בייבי בלי מעצורים עד הבייבי
אופס אני גומר אופס
היא לא הספיקה


מצלמה ואקשן הופ מתחיל הסרט
סרט בשיער תואם לנעל שתואמת
לחוטיני שתואם למתח שיוצרת
לא מדברת בלילה מסנוורת
גברת רוצה הכל בלי להתחייב
למרות הכל מושך לה את הצומת לב
גונב אותך אלי את זכית בחי עם שרביט זהב
לא תגידי די תשתוללי תמלמלי
איך לא נפגשנו בעבר תשאלי
לא למהר לא יגמר לילה של פינוק בלי אופציה ליותר
יותר תשוקה ציפורניים היא
שולפת טבעת על האצבע אישה נואפת
עד שהוא יחזור אני יעלם
עכשיו את יכולה להירדם


את לא תינוקת אבל אני קורא לך בייבי ביייבי
בואי אליי ונוריד ת'בייבי דול
בייבי בלי מעצורים עד הבייבי
אופס אני גומר אופס
היא לא הספיקה

את לא תינוקת אבל אני קורא לך בייבי ביייבי
בואי אליי ונוריד ת'בייבי דול
בייבי בלי מעצורים עד הבייבי
אופס אני גומר אופס
היא לא הספיקה


קולט אותה ליד הבר איך היא מסתובבת מסובבת
מבט אחד אליי מאוהבת מתקרבת
רטוב מדיי לשבת חצי חיוך והיא מתערבבת
אז היא מתנדבת חלק מתרגיל היא לא מתפרקת
חי נותן לה פינפציל
בעולם של נחשים תתני לי בחליל
אחותי זה לא הגיל זה אברג'יל
קולט אותה ליד הבר איך היא מסתובבת מסובבת
מבט אחד אליי מאוהבת מתקרבת רטוב מידיי לשבת
חצי חיוך והיא מתערבבת
אז היא מתנדבת חלק מתרגיל היא לא מתפרקת
סקי נותן לה פינפציל
בעולם של נחשים תתני לי בחליל
אחותי זה לא הגיל זה הטאוויל