AB.NORMAL 03. เรารักกัน LYRICS

One..Two..Three..

ตาสบตาบอกมา ว่าเป็นภาษาหัวใจ
ไม่มีใครล่วงรู้ว่า เรานั้นผูกพัน
ใจกับใจ ที่เธอแลกมาให้กับฉัน
จะเก็บมันให้ลึกไว้สุดใจ

ความรักอยู่หนใด...
ช่วยโอบกอดเธอเอาไว้...
จนเรามาได้เจอ...
ก็เรารักกันไม่ใช่ฝัน ตัวจริงของฉันคือเธอ
แค่เรารักกันไม่ได้ฝัน ฉันขอมีเพียงแค่เธอ

แม้จะไกลห่างกัน สักเพียงจะแค่ไหน
จงมั่นใจ ใจฉันไม่เคยจะห่างเธอ
เพียงหลับตา ภาพเธอลอยมาให้ใจเพ้อ
ให้ละเมอเฝ้าคิดถึง เธอฝากทีได้ไหม

ความรักอยู่หนใด...
ช่วยโอบกอดเธอเอาไว้...
จนเรามาได้เจอ...
ก็เรารักกันไม่ใช่ฝัน ตัวจริงของฉันคือเธอ
แค่เรารักกันไม่ได้ฝัน ฉันขอมีเพียงแค่เธอ

ใจมีเพียงเธอเท่านั้น คนเดียวที่ฉันยอมรับ
ว่ารักเธอจนหมดใจ
เราจะเดินเคียง เคียงคู่กันไป
เคียงข้างกันไป แค่เรา

ความรักอยู่หนใด...
ช่วยโอบกอดเธอเอาไว้...
จนเรามาได้เจอ...
ก็เรารักกันไม่ใช่ฝัน ตัวจริงของฉันคือเธอ
แค่เรารักกันไม่ได้ฝัน ฉันขอมีเพียงแค่เธอ

ก็เรารักกันไม่ใช่ฝัน ตัวจริงของฉันคือเธอ
แค่เรารักกันไม่ได้ฝัน ฉันขอมีเพียงแค่เธอ