ศร SORN กลัวเธอจะมีแฟนแล้ว LYRICS

ได้เห็นเธอแล้วเจริญตา
ได้พบเธอแล้วเจริญใจสบตาเธอไม่เท่าไหร่
แทบจะหัวใจสั่น จะหันทางไหนก็ดูดี
ได้ยิ้มตอนไหนก็ดูงาม
ใกล้ชิดเธอได้ไม่นาน ก็รักไปครึ่งคอนใจ
เหมือนคนในฝัน
ก็เหมือนเลยไม่ผิด ติดอยู่ในใจแค่อย่างเดียว
* กลัวเธอจะมีแฟนแล้ว กลัวเดินไปเหยียบเท้าใคร
เสี่ยงไปไหม ถ้าทุ้มไปเต็มตัว รักคนที่มีแฟนแล้ว
ก็อาจต้องเจ็บทั้งใจ เจ็บทั้งตัวเรื่องรักฉันไม่กลัว
แต่กลัวรักคนที่มีเจ้าของเฉลยสักนิดสิคนดี
ให้ฉันคนนี้ ได้เบาใจ ถ้าแม้เธอไม่มีใคร
จะให้เธอทั้งใจเลยเหมือนคนในฝัน ก็เหมือนเลยไม่ผิด
แต่ติดอยู่ในใจแค่หน่อยเดียว(*) Solo
แม้คนในฝัน จะเหมือนเธอไม่มีผิด แต่ติดในใจอยู่หน่อยเดียว(*)