ARMCHAIR สิ่งที่เราไม่เข้าใจ LYRICS

เดิมไม่เคยรู้ เดิมไม่เคยทุกใจ สิ่งใดก็ดีทุกอย่าง
แม้ว่าตอนนี้ เป็นเวลาที่เหงา เมื่อเราไม่เข้าใจ

* รักที่มี ทรมานอยู่ทุกวินาที อยากให้เวลานั้นที่ยาวนาน ผ่านไปเสียที

แค่เราไม่เข้าใจ

(ซ้ำ *)

** ไม่ว่าใครๆจะมีสิ่งใดที่ตรงกับใจฉันต้องการ คงไม่มีความหมาย
แค่ทุกนาทีมีเธอมีฉัน มีเราอยู่เคียงข้างกันไป

สิ่งนั้นก็คือความรักที่มี แค่เพียงคำๆนี้ที่ฉันมี อยากให้เวลานั้นที่ยาวนาน ผ่านไปเสียที

(ซ้ำ **)

สิ่งนั้นก็คือรัก

เดิมไม่เคยรู้เธอมีความหมายใด จนมาเข้าใจทุกอย่าง