สวลี ผกาพันธ์ โฆษณายาคูลท์ LYRICS

ลัลลา ลัลลา ลัลลา
ยิ้มแย้มจิตใจผุดผ่อง
สมใจปองไม่มีหมองอุรา
พาสุขกายสุขใจดังชุบชีวา

ลัลลา ลัลลา ลัลลา
ชุบชีวิตชีวันด้วยยาคูลท์
ยาคูลท์นั้นสร้างสุขสันต์
ส่งทุกวันเมื่อตะวันส่องฟ้า
ยาคูลท์ ยาคูลท์ สร้างพลานามัยให้สมบูรณ์

ยิ้มแย้มจิตใจผุดผ่อง
ลัลลา ลัลลา ลัลลา
ยาคูลท์นั้นสร้างสุขสันต์
ส่งทุกวันเมื่อตะวันส่องฟ้า
ยาคูลท์ ยาคูลท์ สร้างพลานามัยให้สมบูรณ์

.