016 จะเก็บเธอในใจฉันตลอดไป LYRICS

แปลก ใจ
ฉันไม่เคย จะรู้
ว่าฉัน เองหลง รักเธออยู่
มากมาย ขนาดนี้
แต่ฉัน นั้นแค่เพียง เศษหิน
เฝ้ามองดาว จากบน พื้นดิน
ดูแตกต่างกันเหลือ เกิน
ฟ้า ใย หม่น
หมองไม่มีหมู่ดาว
เหมือน ดัง กับ
เรา ต้อง จาก กัน
ก็ขอ ให้ฉันพบเธอ อีกครั้ง
เพื่อจำ ทุกนา ทีที่มี
ด้วยกัน
ก่อนที่เราต้องห่าง ไกล
แหละขอ ให้เธอรับรู้ เอาไว้
ว่าฉัน รักเธอหมดทั้ง หัวใจ
จะเก็บ เธอในใจฉัน ตลอด ไป
...ดนตรี..
ยิ่งสูง ฉันยิ่งไปไม่ถึง
สองมือคน แค่คนหนึ่ง
เอื้อมไป ไม่ไหว
ก็รู้ ฉันนั้นเอง ก็รู้
ว่าเธอคง จะต้อง ไป
ไปจากฉัน ในวันนี้
ฟ้า ดู หม่น
หมองไม่มีหมู่ดาว
เหมือน ดัง กับ
เรา ต้อง จาก กัน
ก็ขอ ให้ฉันพบเธอ อีกครั้ง
เพื่อจำ ทุกนา ทีที่มี
ด้วยกัน
ก่อนที่เราต้องห่าง ไกล
แหละขอ ให้เธอรับรู้ เอาไว้
ว่าฉัน รักเธอหมดทั้ง หัวใจ
จะเก็บ เธอในใจฉัน ตลอด ไป
...ดนตรี..
...อยากขอ
ให้เธอรับรู้ เอาไว้
ว่าฉัน รักเธอหมดทั้ง หัวใจ
จะเก็บ เธอในใจฉัน