SAYING I LOVE U LYRICS

(ยูบิน)넌 늘 내게 말했지
นอน นึล แนเก มัลแฮสจี
(เธอพูดกับฉันเสมอๆ)

왜 사랑한단 말하지 않냐고
เว ซารังฮันดัน มัลฮาจี อันนยาโก
(ทำไมไม่พูดคำว่ารักเลย)

날 사랑하긴 하냐고
นัล ซารังฮากีน ฮา นยาโก
(ถามว่ารักฉัน)

(ซอนมี)근데 난 말야 좀 더 달콤하게
คึนเด นัน มัลยา ชม ดอ ดัลคึมฮาเก
(ให้ฉันพูดด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานลึกซึ้งกว่านี้)

절대 잊을 수 없게
ชอลแด อีจึล ซู ออบเก
(ฉันไม่สามารถลืมได้โดยเด็ดขาด)

영화 속에 연인들처럼 고백하려고
ยองฮวา โซเก ยอนีนดึลชอรอม โคแบกฮารยอโก
(ตั้งใจว่าจะสารภาพรักให้เหมือนกับคนรักกันในภาพยนตร์)

(โซฮี)기다렸어 흰 눈을 나 이제
คีดารยอสซอ ฮวีน นูนึล นา อีเจ
(รอคอยจนหยาดน้ำตาบริสุทธิ์ไหลออกมา)

말할게 널 위해 아껴두웠던 그 말
มัลฮัลเก นอล วีเฮ อา กยอ ดู วอส ดอน คือมัล
(ฉันพูดว่าเพื่อเธอ.........)

(ซอนเย)사랑해 햇살보다 눈부신 너의 미소를
ซารังเฮ แฮสซัลโบดา นุนบูชีน นอเอ มีโซรึล
(รักเธอมากกว่าแสงอาทิตย์ สิ่งที่ทำให้ฉันหลงใหลก็คือรอยยิ้มของเธอ)

날 안아주던 너의 두 손을
นัล อานาจูดอน นอเอ ดู โซนึล
(อ้อมกอดที่ฉันเคยได้กอด อุ้งมือของเธอทั้งสองข้าง)

사랑해 사랑해
ซารังเฮ ซารังเฮ
(ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ)

(เยอึน)약속해 나 절대 널 떠나지 않을게
ยักซกเฮ นา ชอลเด นอล ตอนาจี อันนึลเก
(สัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปโดยเด็ดขาด)

이렇게 늘 니 옆에 서서 나 말할게
อีรอเค นึล นี ยอเพ ซอซอ นา มัลฮัลเก
(ฉันจะยืนอยู่เคียงข้างเธอทุกวัน นี่คือคำสัญญาของฉัน)

(ยูบิน)뭘 그리 망설이냐고
มวอล คือรี มังซอรี นยาโก
(ถามว่าลังเลอะไรอย่างนั้นหรอ)

그게 그리 어렵냐고
คือเก คือรี ออรยอบ นยาโก
(ถามว่าสิ่งนั้นมันยากเย็นขนาดนั้นเลยหรอ)

내 맘을 듣고 싶다고
แน มาอึล ดึดโก ชิพดาโก
(เธอบอกว่าอยากฟังเสียงหัวใจของฉัน..)

(ซอนมี)근데 난 말야 좀 더 특별하게
คึนเด นัน มัลยา ชม ดอ ทึกบยอลฮาเก
(ให้ฉันพูดด้วยถ้อยคำที่พิเศษกว่านี้)

스쳐 지나가지 않게
ซือจยอ จีนากาจี อันเก
(มันจะไม่ผ่านไปอย่างเลื่อยลอย)

그 어느 날보다 아름답게 기억되도록
คือ ออนือ นัลโบดา อารึมดับเก กีออกดเวโดรก
(ทำให้ความทรงจำนั้นงดงามมากกว่าวันไหนๆ)

(โซฮี)기다렸어 흰 눈을 나 이제
คีดารยอสซอ ฮวีน นูนึล นา อีเจ
(รอคอยจนหยาดน้ำตาบริสุทธิ์ไหลออกมา)

말할게 널 위해 아껴두웠던 그 말
มัลฮัลเก นอล วีเฮ อากยอดูวอสดอน คือ มัล
(ฉันพูดว่าเพื่อเธอ.........)

(ซอนเย)사랑해 햇살보다 눈 부신 너의 미소를
ซารังเฮ แฮสซัลโบดา นุน บูชีน นอเอ มีโซรึล
(รักเธอมากกว่าแสงอาทิตย์ สิ่งที่ทำให้ฉันหลงใหลก็คือรอยยิ้มของเธอ)

날 안아주던 너의 두 손을
นัล อานาจูดอน นอเอ ดู โซนึล
(อ้อมกอดที่ฉันเคยได้กอด อุ้งมือของเธอทั้งสองข้าง)

사랑해 사랑해
ซารังเฮ ซารังเฮ
(ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ)

(เยอึน)약속해 나 절대 널 떠나지 않을게
ยักซกเฮ นา ชอลเด นอล ตอนาจี อันนึลเก
(สัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปโดยเด็ดขาด)

이렇게 늘 니 옆에 서서 나 말할게
อีรอเค นึล นี ยอเพ ซอซอ นา มัลฮัลเก
(ฉันจะยืนอยู่เคียงข้างเธอทุกวัน นี่คือคำสัญญาของฉัน)

(ซอนเย)한 순간도 너와 떨어지고 싶지 않아
ฮัน ซุนกันโด นอวา ตอรอจีโก ชีพจี อันนา
(ฉันไม่อยากจากเธอไปแม้แต่หนึ่งเสี้ยวเวลา)

네게 안겨 시간이 멈추기를 바래
เนเก อันกยอ ชีกานี มอมชูกีรึล บาแร
(ช่วงเวลาที่ถูกเธอโอบกอดมันถูกหยุดชะงักลง)

(เยอึน)나 이렇게 널 사랑해
นา อีรอเค นอล ซารังเฮ
(ฉันรักเธออย่างนี้)

(ซอนเย)사랑해 햇살보다 눈부신 너의 미소를
ซารังเฮ แฮสซัลโบดา นุนบูชีน นอเอ มีโซรึล
(รักเธอมากกว่าแสงอาทิตย์ สิ่งที่ทำให้ฉันหลงใหลก็คือรอยยิ้มของเธอ)

날 안아주던 너의 두 손을
นัล อานาจูดอน นอเอ ดู โซนึล
(อ้อมกอดที่ฉันเคยได้กอด อุ้งมือของเธอทั้งสองข้าง)

사랑해 사랑해
ซารังเฮ ซารังเฮ
(ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ)

(เยอึน)약속해 나 절대 널 떠나지 않을게
ยักซกเฮ นา ชอลเด นอล ตอนาจี อันนึลเก
(สัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปโดยเด็ดขาด)

이렇게 늘 니 옆에 서서 나 말할게
อีรอเค นึล นี ยอเพ ซอซอ นา มัลฮัลเก
(ฉันจะยืนอยู่เคียงข้างเธอทุกวัน นี่คือคำสัญญาของฉัน)

(เยอึน)널 사랑해
นอล ซารังเฮ
(ฉันรักเธอ)

(ซอนเย)널 사랑해
นอล ซารังเฮ
(รักเธอ ฉันรักเธอ)

(เยอึน)사랑해
ซารังเฮ
(ฉันรักเธอ)

(ซอนเย)사랑해
ซารังเฮ
(ฉันรักเธอ)

(เยอึน)널 사랑해
นอล ซารังเฮ
(ฉันรักเธอ )