ยา 07 เตะน้ำหยอกปลา - มนต์แคน แก่นคูน 2 LYRICS

1 ก่อนสิ้นแสงดาว ท่งนาบ้านเฮาฟ้าข่อนสิแจ้ง
ลมเช้าพัดใบข้าวแกว่ง ยอดสะแบงพลิ้วในสายหมอก
นกออกจากฮัง เสียงพระถั่งโปงเช้ามาบอก
อีกหนึ่งวันแล้วที่บ้านนอก ทุ่งนานี้ที่นางจากลา

2 ที่น้องทำงาน เป็นจั่งใด๋นั้นอ้าย บ่ ฮู้ข่าว
รู้เพียงท้องทุ่งบ้านเฮา ข้าวเขียวงามน้ำยังมีปลา
แต่ บ่ มีเจ้า มีแต่คนเหงาข้างคันแทนา
นั่งเหม่อเหลียวมองขอบฟ้า เตะน้ำหยอกปลาคึดฮอดคนไกล

* 3 กลิ่นดอกลำดวน ยามเช้าหอมลอยตามลม
ชื่นใจคล้ายกลิ่นเส้นผม ของคนงามยามเชยชิดใกล้
สาวนาใกล้กัน วิ่งตามฝันไปฮอดหม่องใด๋
เวลาที่ล้าแรงใจ คึดฮอดอ้าย คึดฮอดบ้านเฮาบ้อ

** 4 วันใดกลับนา อ้ายสิพามาเทียวคันแทเก่า
เก็บข้าวใหม่มาเฮ็ดข้าวเม่า รับขวัญเจ้าจาก กทม.
อยากนั่งฟังลำ ห่มผ้านำยามลมหนาวถ่อ
อ้ายสิมีมื้อนั้นอีกบ้อ คนตอบที่รอ... บ่ ฮู้อยู่ไส
( ซ้ำ * , ** )