BOOM KARNAVAL ! LYRICS

תן לו בגראד, תן בקסאם תן לו בקרנבל (היי).
חם כמו אש ואג'ה חמש תן לו גם בזילזל. (עולה)
זרוק את השכל, תחיה את הרגע תגיד מה אתה מבולבל? (היי)
גם אם קשה, תמיד יודעים שאליוש בא למקר,
אז יד למעלה יד למעלה עם השבק פה כולם בחפלה,
יד למעלה, לקפץ גם אם הבית כולו יתפוצץ,
יד למעלה, לא נוותר, גם אם הבית כולו אש בוער.
יד למעלה, בשמחה, וכולם כל המשפחה.

יד מעלה כולם לרקוד בשמחה בשבילו בשבילי בשבילך בשבילך,
כל הלילה נקפץ תביא את הזריחה יאאלה נעבעה אין זמן לבריחה,
יד למעלה וכפיים נמחה וואלה תן בחיוכים ותביא את הברכה.
עד הבוקר, המסיבה ממשיכה אז קדימה שבק תן לו בזיזה.

מוקי מזיז ישבנים כמו בריו, רוכב על הקצב דיו,
בום בקרנבל טסים אל החלל כולם לעלות איתיו.
יד למעלה הכיוון היחידי, יאאלה בואי תרקדי לידי,
יד למעלה, חם לאאלה, אחלה סטלה אתם איתי?
זה הכל בראש שלנו, העולם מחכה רק לנו,
אז לפני שכולנו ז"ל, אל המעגל, כולם נכנסים איתנו.

שיו הדולר נפל, סגרו תמפעל, כולם לקרנבל,
הבית הוקל, ניתקו תחשמל, איידה לקנבל.
תביא גם את דנה ספיר מעיין גם אחותה שמה קוראל (הופה),
כי רק הבורא הוא זה שמחליט איך התהפך הגורל.

אז יד למעלה יד למעלה, עם השבק כולם פה בחפלה,
יד למעלה, באוויר, וכולם לרקוד ולשיר.
איידה בור איידה ביר
השבק פה עם אדם בן דוד,
יד למעלה עם אתם איתי,
תנו לי בסבבי חשבו חיובי,
למה את כבדה, זוזי נא איתי,
תני חיוך, פשוט תנהני.
אל תהי כבדה, תני לי נשיקה,
קול דודי קול ששון קול שמחה.

יש לי בחורות וכיף(יש), יש מה לעשן באש (יש),
ווליום שאפשר להתחרש (יש), וגם את מה שאין (יש),
אל תפחד מהקצב ילד, הוא יעיף אותך כמו חץ מקשת,
מאוחר מדי בשביל לשבת, שבקחנליה מדבקת בקת.
זוזי עם המוזיקה, מוזיקה תרוץ איתה.
שיקאוטה .

נותן שוקולטה נדלק עם המוזיקה כמו לטוס לאמריקה טוס טוס.
בואי הנה מותק בואי הנה בואי תני לי,
תרגישי את הבס תרגישי תזיזי תישבן,
תני חיוך גדול יותר, את השיניים תגלי לי,
את החולצה תרימי, גם תראי לי פופיק קטן.
ויד למעלה נרים את המורל, קח את השמחה שלך ושים על המשקל.
יאאלה באלה באלה אמרו לנו חזל מי אמר שאי אפשר בום קרנבל.

תן לו בגן, תן בקסאם תן לו בקרנבל (היי).
חם כמו אש ואג'ה חמש תן לו גם בזילזל. (עולה)
זרוק את השכל, תחיה את הרגע תגיד מה אתה מבולבל? (היי)
גם אם קשה, תמיד יודעים שאליוש בא למקר,
אז הדולר נפל וסגרו תמפעל, כולם לקרנבל,
הבית הוקל ניתקו לך תחשמל, איידה לקנבל.
תביא גם את דנה ספיר מעיין גם אחותה שמה קוראל (הופה),
כי רק הבורא הוא זה שמחליט איך התהפך הגורל.

דוידי על הבס, שוב יצא בקלאס, שוב הפעם נכנס, תן לו בזילזל.
השמחה דיגידי, השמחה שבלבי שוב מנגן פלומפי בי (תן לו בשמחה)
ג'יימס המופף מפנק איזה כיף את כולנו נרחף (תן לו בשמחה)
כמו בסילון, נלחמים בבילון וואלק כמו פילפילון (תן לו בשמחה)
הנה יום רביעי שוב מגיע מוקי די עם שבק תרקדי (תן לו בשמחה)
מי זה בא איתי עכשיו לשפר את המצב מ י ר ו (תן לו בשמחה)
מי שמח מי ייתן מי מגיע מי זוכה מי יאאלה הנה חמי (תן לו בשמחה)
פה כולם מוכנים להריץ עניינים נימי נימי נים (תן לו בשמחה)

תן לו בגן, תן בקסאם תן לו בקרנבל,
גם אם קשה, תמיד יודעים שאליוש בא למקר,
שימו את זה ברדיו וברינגטון על הגל,
כולם יודעים שעכשיו השבק ופישי יוצא מן הכלל