ESH SHAM JUNGLE BAHUTZ LYRICS

יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, שלא תיפול למטה
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, החיים זה לא קיבוץ
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, שלא תיפול למטה
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, החיים זה לא קיבוץ

ברוכים הבאים לג'ונגל לכוכב החיות
שם האריה שולט בעוז בעזרת מלתעות
כבשים תמימות לא מבחיננות בעדת זאבים
אין מקום לטעויות החזקים שורדים
יתוש מפיץ ת'וירוס עושה מחלה
המזל שלו אזל על לשון לטאה
בת יענה טומנת את ראשה בחול
ציפור מבקשת מסתור על העץ הגדול
מתחת הטבע רועש תוסס גועש
מי נלחם במי נחש בארס נושך
עקרב מכיש טפיל ומיד נרדם
על הקרקע טרנטולות צמאות לדם
חוק הג'ונגל טבוע בכל יונק ועוף
השיעור ברור אהבת חינם היא רק בלוף
למד מהקוף מה נותר האדם
רק הג'וקים ישרדו איתי עד סוף העולם

יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, שלא תיפול למטה
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, החיים זה לא קיבוץ
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, שלא תיפול למטה
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, החיים זה לא קיבוץ

האיילה התבלבלה לא עשתה טוב ת'חשבון
חשבה שהיא גבוה בשרשרת המזון
הלביאה לא סיימה שום בית ספר יסודי
אבל הורידה לה ת'ראש מתוך אינסטינקט בסיסי
הנשר עף גבוה מחפש סעודה
הבריאה עבורו רק תפריט במסעדה
האלמנה השחורה תווה כורים
אם נתפסת חייך תמונה אחרונה בחיים
אחד הורג כדי לאכול שני כדי לחיות
טוב ורע מתערבבים במוסר הכליות
בעולם של חיות זה יותר קל למות
והפרס הכי גדול שלך... ההשרדות
להיות או לא כלום זו מלחמת קיום
אם הפגנת חולשה לא סביר שתקום
העולם עקום המחלמה נצחית
והברירה היחידה היא הברירה הטבעית

יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, שלא תיפול למטה
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, החיים זה לא קיבוץ
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, שלא תיפול למטה
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, החיים זה לא קיבוץ

העולם הוא לא גן עדן זה גן חיות
חיים בכלובים עשויי קירות
מסמנים טריטוריה ברוטב דם
האדם חיית שדה או סתם חיית אדם
מלך היער הוא בעל השקלים
ניזון על חשבון המעמדות החלשים
שאר האנשים מגדול עד קטן
כולם סרדינים לכרישי הנדל"ן
כל אדם גורילה כל יום פה קרב גרילה
האחד חי בקרטון שני בוילה
אז הבא ונגילה רק הסוף כאן ודאי
כי כולנו נשאים של הגן האנוכי
ההווה מקום אכזר ג'ונגל בלי מוסר
הרחוב מזל מוזר והעתיד נסתר
אדם לאדם זאב הסכנה כאן ממשית
ואנחנו עשב פרא החיה האנושית

יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, שלא תיפול למטה
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, החיים זה לא קיבוץ
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, שלא תיפול למטה
יש שם ג'ונגל בחוץ תזכור מאיפה באתה, החיים זה לא קיבוץ

החזק הוא זה שנותן את הטון
דע את מקומך בשרשרת המזון
החיים ג'ונגל וזה ההמנון
דע את מקומך בשרשרת המזון
החזק הוא זה שנותן את הטון
דע את מקומך בשרשרת המזון
החיים ג'ונגל וזה ההמנון
דע את מקומך בשרשרת המזון
החזק הוא זה שנותן את הטון
דע את מקומך בשרשרת המזון
החיים ג'ונגל וזה ההמנון
דע את מקומך בשרשרת המזון