CHAT ชัด ไม่สำคัญ LYRICS

ไม่สำคัญ ถ้าเธอจะจากไป ไม่เสียดาย ที่ต้องจบ
จบกันแค่เท่านี้ แต่ฉันยังมีความทรงจำ
ที่งดงามที่แสนดี จะอีกนานนับปี
ฉันไม่มีวันลืม /
ไม่สำคัญ ถ้าเราต้องจากกัน
เหตุผลมี ตั้งร้อยพัน ที่ทำให้ลาจาก
และฉันคงไม่ค้างคาใจ ขอให้เธอแค่พูดมา
ไม่ว่าเหตุผลใด คำไหน เข้าใจทันที /
แค่เพียงโอกาสได้รักเธอ
ที่ผ่านมาแค่ได้ใกล้ชิดเธอ
ฉันรู้ดีเสมอ ว่าตัวฉันโชคดี... สักเพียงไหนและที่ผ่านมา
แค่เพียงได้รักเธอ ได้ชื่อว่าเคยเป็นคนของเธอ
ฉันซึ้งใจเสมอ สำหรับฉันมันดีเหลือเกิน