CHAT ชัด โลกนี้ไม่มีดวงตะวัน LYRICS

ตื่นมาแต่ละวัน กับโลกที่เดียวดาย
เจอคนตั้งมากมายแต่ฉันยังคงเหงา
ได้เจอะกับรอยยิ้ม ก็ยังจะปวดร้าว
ไม่มีสักวันคราวที่อิ่มเอม /
นั่งมองโลกกลมกลมที่เหมือนจะครบครัน
ทำไมที่ตัวฉันกลับเหมือนคนกระหาย
อยู่บนโลกใบสวยนับวันยิ่งโหดร้าย
เหมือนมีอะไรขาดหายไปสักอย่าง /
ที่โลกใบนี้ไม่มีก็คือดวงตะวัน
ไม่เคยมีให้ฉัน ในวันที่ฉันไม่เห็นใคร
ที่โลกนี้ไม่มีก็คือความรักยิ่งใหญ่ ไม่มีคนห่วงใย หวังดี และผูกพัน