โรส ศิรินทิพย์ ที่เก่าที่ฉันยืน LYRICS


ต่อจากวันนี้ สิ่งที่เคยฝัน
เรื่องราวที่ผ่านมานั้นถ้าเธออยากจะลืม
จงลืมมันเสีย ทุกสิ่งที่บอกกันไว้
เพราะทุกอย่าง มันแตกสลาย
เมื่อใจเธอผันแปร

* ขอแต่แค่จำที่เก่าที่ฉันยืน
ยืนเห็นเธอลับตา
หากเมื่อใด ที่เธอผิดหวังมา
จงจำไว้ว่า ตรงนี้มีใคร
จะอยู่ตรงนี้ ทุกครั้งเธอกลับมา
ให้เธอเจอกับตาว่าใครยังมั่นคง
จะยืนอยู่ตรงนี้เพราะฉันมันลืมไม่ลง
ก็ใจมันซื่อตรงต่อเธอตลอดมา

(ซ้ำ * )