ชัด 07 ชีวิตจริง LYRICS

แล้วสุดท้าย ก็เจ็บหนักกันมา
อุตส่าห์ฝัน อุตส่าห์หวัง
ขึ้นไปสูง สูงเกินตัว ก็พลาดพลั้ง
ตกมาแล้วก็ปวดใจ /
ชีวิตจริงก็แบบนี้ ชีวิตจริงไม่ใช่ฝัน
ชีวิตจริงไม่สวยงามเท่าไหร่ ชีวิตจริงก็มีร้อน
ชีวิตจริงก็มีร้าย ชีวิตจริงก้แบนี้ /
เขาไม่รัก ก็ต้องปล่อยตามกรรม ไม่ต้องถามว่าทำไม
หนังชีวิตไม่มีตอนที่ง่ายดาย จะดีจะร้ายต้องยอมทน
ไม่เป็นอย่างนิทาน ที่ลงเอยโดยดี