ROTINDA GIMGIMÉ LYRICS

Gimgim

Wekî baxçê gula bi cîh buye
Di navbera çemê Sus û ava Xoşan de
Kanya sar girê Sedo, Goşkarbaba
Sê golê germikê li binya wê ye
Gimgime, Warêtoye

Inaq û Xirbaqup
Ziring û Alingoz
Dadînan û Xoşan
Golabêbinî pir kûre
Gimgime...
Kimsoryan û Dêrik
Badan û Baskan
Tatan û Anêr
Cîbran û Xormekan
Gimgime Warêtoye

Çiyayê hezargolê li pişta wê ye
Welatparêzin tev şêniya wê
Govendê Gimgimê dewlemende
Min bîriya axa te kiriye

Gotin û Muzîk: Rotînda