ชัด 01 ฉันนั่งดูรูปเธอ LYRICS

เนื้อเพลง : ฉันนั่งดูรูปเธอ


ฉันนั่งดูรูปเธออยู่ทั้งวัน รื้อมันมานั่งกอง
นั่งดู นั่งมอง อยู่อย่างนั้น
เที่ยวทะเลด้วยกัน รูปเราบนหาดทราย
สายลม สองเรา มากมาย ฉันรู้เธอไม่จำ
ฉันก็ไม่อยากจำ แต่ทำไม่ได้
ฉันทิ้งมันไม่ลง ส่งมันมาให้เธอ
ให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ คนพิเศษที่ทิ้งฉันไป
ฉันมันคนใจอ่อนอย่างนี้เอง ทิ้งอะไรอะไร ที่มี
ไม่เก่ง อย่างเธอ มองอะไรก็เจอ
รูปเราบนหาดทราย สายลม สองเรา ทุกที
ฉันคิดจะทิ้งเอง ทิ้งมันไปได้เอง
ก็ทำไม่ได้ ช่วยทิ้งให้ฉันที
ส่งมันมาให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ
คนพิเศษที่ทิ้งฉันไป ฉันคิดจะทิ้งเอง
ทิ้งมันไปได้เอง ก็ทำไม่ได้
ช่วยทิ้งให้ฉันที ส่งมันมาให้เธอ
ให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ คนพิเศษที่ทิ้งฉันไป
ส่งมันมาให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ ให้เธอ
คนพิเศษที่ทิ้งฉันไป