ROTINDA AVAŞIN LYRICS

Avaşîn

Şev tarî lê tu diçirusî
Wek heyva çarde şevî
Pir sînî pir zelalî
Hevalê meyî tu Avaşîn
Te kî dî kî nedî Avaşîn
Te pir merxas û Egît nasî
Ser singa Zagros diherikî
Wekî xwînî ji axamere
Rê bide Avasîn rê bide
Ney xezebê li hember wan
Ew hevalin wekî te zelalin
Himezke wan bi pêlên xwe.

Gotin û Muzîk: Rotînda