KRIS BERG, ALE MÖLLER HEIEMO OG NYKKJEN LYRICS

Original text Translation
Heiemo kvad, det song i li. Heiemo sang her poem, the hillsides sang back.
vakna dikko ædelege drengje Wake up you noble youngsters
Det høyrde nykkjen, på havet skrid, The Water spirit heard it, striding on the sea,
For de hev sove tidi for lengje. Because you now have overslept.

Heiemo kvad, det song i lund Heiemo sang her poem, the woods sang back
Det høyrde nykkjen, den hei'inghund The Water spirit heard it, that hound of hell.

Nykkjen tala til styringsmann: The Water spirit spoke to his helmsman:
Du styre mitt skip på kristne land! Steer my ship to the Christian land!

Eg vil meg på kristne land gå, I will go upon Christian land,
Den vene jomfruva vil eg få. This beautiful maid I shall have.

Så gjeng han seg i stova inn He then entered into the house
med håge hatt og blomekinn with high hat and rosy cheeks

Nykkjen han dansa, og Heiemo kvad, The Water spirit danced and Heiemo sang her poem
det gledde alt folket i stogunne var It pleased all the folks in the houses

No må kvor gange heim til seg, Now it is time for everyone to go home,
Heiemo tek eg på skipet med meg. I will take Heiemo with me on the ship.

Heiemo, Heiemo, still di harm, Heiemo, Heiemo, quiet your sorrow,
du sku sove på nykkjens arm. you shall sleep in the arms of the water spirit.

Ho stakk til nykkjen i holamot, She stabbed the water spirit in his chest,
odden han rann i hjarterot The knife ran into the root of his heart.

Her ligg du, nykkjen, fyr ravn og hund Here you lay, naked to raven and dog
enno hev eg min kvedarlund. Still I have my need to sing.