GIÖXE MARZARI VINT'ANNI DOPPU LYRICS

...................

- Cacciæ gente ch'u l'é arriou, ah Dun Giuvanni da béttue!... U nu ve vegne mai ûn culpu cu crescentin? Ah vagabundu delle stelle, miæ se l'é l'ua de vegní á caza, imbrægun...
- Miæ donna, pou mæ carattere ei za parlou troppu, levæve d'inti pé, io cerco la gioventú, vuí ormai ei ciû distûrbi che ûnna ráddiu á rate...
- Gente u l'é insciu repiggiu! Ah balurdu: nu ve n'accurzei che perdei e braghe? Faiesci megiu á accattá ûn mariolu invece de pagá di mezi litri ae vostre sirene, ghe n'ei gîou di sacchi?...
- Miæ, Cleupatra in semensa, nu me fæ baccaiá du lòffiu: mi i dinæ mei spendu cumme vøggiu, a l'é ûn po' cuscí, a nu me piaxe ciû a scarolla, oa me piaxe a radiccetta nuela: ghe patí?...
- Ah delinquente abituale!...
- Bimba prudiggiu!...
- Quande m'ei spuzou ea da beie inte'n gottu d'ægua...
- E invece oa sei da beie intu trøggiu de l'ægua insavunaa!...
- Ah cicchettun, scinche scampu mi a nu ve lûxe: ve daggu tante taruccæ pe scinche nu parlæ gregu! Vegnighe in caza se sei bun...
- Mi in caza ghe vegnu anche se fisci u Vallu Atlánticu, levæve d'inti pé, scarpa vegia...
- a**ascin d'a mæ salûte, m'ei arruinou l'existensa...
- Finila de fa rie e gente: saei dûxentu chilli, e se v'arrûbbattæ anæ á finí in fundu du caruggiu cumme ûn taru de cunserva...
- Però, stasseia in caza nu gh'intræ: anæ á durmí dae vostre donne, depòxitu da cancarun...
- E purtæme á perde cumme i gatti, cadiun!