09 OLIVERA KATARINA NISKA BANJA LYRICS

/Niška Banja, topla voda

Za Nišlije živa zgoda./ x2

/Em ka lavlam, em kamavla,

And'o Niši kamne kavla. / x2

/Mi Nišlije, meraklije

Ne možemo bez rakije. / x2

/Bez rakije, sljivovice

I bez mlade cigancice. / x2

/Jedan, dva, tri, četir, pet, šest,

Sedam, osam, devet, deset. / x2

Deset, devet, osam, sedam,

Sest, pet, četir, tri, dva, jedan.

Deset, devet, osam, sedam,

Sest, pet, četir, tri, dva, nula.

/Duj, duj, dešuduj

Cumidav la chaie and'o muj. / x2

/Em ka lavlam, em kamavla,

And'o Niši ka mekav la. / x2