STAROGRADSKE BOLUJEM JA LYRICS

Bolujem ja

Bolujem ja, boluješ ti:
bolujemo od ljubavi,
jer nikoga ne ljubim ja, samo tebe dušo moja!

Otvori mi taj prozor svoj,
da ti kažem anđele moj:
da nikoga ne ljubim ja, osim tebe dušo moja!

Otići ću u dalek svijet,
da srcu svom pronađem lijek,
jer nikoga ne ljubim ja, kao tebe dušo moja!