ELISSA TA3A LYRICS

3etrak Dafaany We Khalaany
At3la2 Feek
Laylak Nadaany We 3aany
Ashar Ghafeek
Mn Alby Saaret Kelmaaty
Tawy Le3oyoonak Sahraaty
We3dny Blyaaly Lyaaly
Kol Elly Ablak Naseeny
T3a T3a Kelmaaty T3a
T3a Belyaaly T3a
T3a Bl Sodfa T3a
T3a Be Khyaaly
T3a T3a Kelmaaty T3a
T3a Belyaaly T3a
T3a Bl Sodfa T3a
T3a Be Khyaaly
T3a T3a Kelmaaty T3a
T3a Belyaaly T3a
T3a Bl Sodfa T3a
T3a Be Khyaaly
T3a Mn Alby Bghaneelak
Wemdy 3al Etneen
We Lao Ghemt D2ee2a Ageelak
Bermoosh El 3een
We Mn Laily Besro2 Nejmaato
We Lail Dee3t 3atmaato
Ba7lef Bel Ghaaly Ghaaly
Lao Ghebt Bady Tw3eeny
T3a T3a Kelmaaty T3a
T3a Belyaaly T3a
T3a Bl Sodfa T3a
T3a Be Khyaaly
T3a T3a Kelmaaty T3a
T3a Belyaaly T3a
T3a Bl Sodfa T3a
T3a Be Khyaaly
T3a T3a Kelmaaty T3a
T3a Belyaaly T3a
T3a Bl Sodfa T3a
T3a Be Khyaaly
T3a T3a Kelmaaty T3a
T3a Belyaaly T3a
T3a Bl Sodfa T3a
T3a Be Khyaaly