KERBER NEMA NICEG IZNAD OBLAKA LYRICS

Nista ne dodirujem
lezim iznad kreveta
nekoliko hiljada metara.
Nikoga ne poznajem
probudi me panika
nekoliko hiljada urlika.

Tu, na kraju puta, u mom odelu,
stoji neko sasvim lud.
Tu, gde ljubav staje, u mome liku,
place neko zadnji put.

Nema nicega iznad oblaka
kad ljubav postane navika.
Uvek postavljam isto pitanje:
"Gde si u ovo svitanje?"

Tu, na kraju puta, u mom odelu,
stoji neko sasvim lud.
Tu, gde ljubav staje, u mome liku,
sasvim lud, place neko zadnji put.