ยิ่งยง ยอดบัวงาม ยิ่งยงมาแล้ว LYRICS

ยิ่งยงมาแล้ว
ยิ่งยง ยอดบัวงามดนตรี 12 Bars..11...
12... มา ผมมา แล้วหนา
แฟนจ๊ะ แฟนจ๋า อย่าทำ เป็นงง
เสียงนี้ แฟนคง จำได้
ไม่ใช่ เสียงใคร เสียงของ ยิ่งยง
ดนตรี 4 Bars..2...
3...4.. หมุนคลื่น วิท-ยุ ให้ดี
คลื่นไหน ที่มี เสียงของ ยิ่งยง
จะร้อง เพลงหวาน ปนเศร้า
ไว้กล่อม เบาเบา ยามเจ้า มึนงง
ไม่รู้ จะฟัง เสียงใคร
ผมจะ บอกให้ ฟังเสียง ยิ่งยง
มา ผมมา แล้วหนา
แฟนจ๊ะ แฟนจ๋า อย่าทำ เป็นงง
เสียงนี้ แฟนคง จำได้
ไม่ใช่ เสียงใคร เสียงของ ยิ่งยง
ดนตรี 4 Bars..2...
3...4.. ไอ้หนุ่ม เลี้ยงควาย ก็ดัง
ลุงภมร แกนั่ง เขียนอย่าง บรรจง
คุณป้า อายุ เจ็ดสิบ
ได้ฟัง กระซิบ ลูกสาว ตามตรง
แกถาม ว่านี่เสียง ของใคร
ลูกตอบ ทันใด ว่าเสียงพี่ ยิ่งยง
มา ผมมา แล้วหนา
แฟนจ๊ะ แฟนจ๋า อย่าทำ เป็นงง
เสียงนี้ แฟนคง จำได้
ไม่ใช่ เสียงใคร เสียงของ ยิ่งยง
ดนตรี 4 Bars..2...
3...4.. ขอกราบ มิตรเพลง ทั่วแดน
ทุกทิศ ทั่วแคว้น ให้ช่วย เสริมส่ง
เชียร์ผม ให้ดัง ก้องฟ้า
ผมรับ-รองว่า ผมไม่ ท-นง
จะขอ ร้องเพลง กล่อมแฟน
ทั่วทั้ง ไทยแลนด์
ด้วยความ ซื่อตรง
มา ผมมา แล้วหนา
แฟนจ๊ะ แฟนจ๋า อย่าทำ เป็นงง
เสียงนี้ แฟนคง จำได้
ไม่ใช่ เสียงใคร เสียงของ ยิ่งยง
ดนตรี 4 Bars..2...
3...4.. ขอกราบ มิตรเพลง ทั่วแดน
ทุกทิศ ทั่วแคว้น ให้ช่วย เสริมส่ง
เชียร์ผม ให้ดัง ก้องฟ้า
ผมรับ-รองว่า ผมไม่ ท-นง
จะขอ ร้องเพลง กล่อมแฟน
ทั่วทั้ง ไทยแลนด์
ด้วยความ ซื่อตรง
มา ผมมา แล้วหนา
แฟนจ๊ะ แฟนจ๋า อย่าทำ เป็นงง
เสียงนี้ แฟนคง จำได้
ไม่ใช่ เสียงใคร เสียงของ ยิ่งยง