חיים משה עולם אחר LYRICS

לרחוק נוסע לרחוק נודד ועל גבו נושא משא כבד
לילה מתייגע מחפש מסתור מנטיפי הלילה או מקור
לא חסר דבר כך תמיד יאמר למה לנו זה נשמע מוזר
אצלו הזמן עובר ואינו סופר תמיד שלו מה יש לו למהר

לרחוק הוא נודד איש שמח ובודד
לא אורז לא זורק ולא דואג
שנים עשר מיתרים מנעימים לו את החיים
בדרכים בשדות ובגנים

לרחוק נוסע כמו המשורר ברוחו הוא במקום אחר
יש מקום ינוח בו הוא רק עובר אך לעולם שנית הוא לא חוזר
לא ירא מזר בעולם אכזר ולעולם אצלו אין מאוחר
בעיר וגם בכפר אף פעם לא נשאר ולא אכפת לו אם היום עבר

לרחוק הוא נודד איש שמח ובודד
לא אורז לא זורק ולא דואג
שנים עשר מיתרים מנעימים לו את החיים
בדרכים בשדות ובגנים

לרחוק נוסע נודד הוא בעולם ובלילה נח כמו כולם
בוקר חום השמש משנתו יעיר ולנדוד ישוב מעיר לעיר
יש לו סיפורים יש לו גם שירים שאסף בכל הנדודים
שוב נשא רגליו ושוב שם פעמיו והלאה הוא ממשיך בנדודיו

לרחוק הוא נודד איש שמח ובודד
לא אורז לא זורק ולא דואג
שנים עשר מיתרים מנעימים לו את החיים
בדרכים בשדות ובגנים