ROCK PROJECT 2 ลองบ้างไหม GROUP LYRICS

คิดๆแล้วยังแปลกใจ เราเจอะเจออะไร ล้วนแล้วแต่ไม่ถูกใจ
หลายๆครั้งมองออกไป ใจไม่ยอมรับ หลายๆครั้งก็หนักใจ

เลยทำใจให้เหลียวมอง แลดูกันหน่อย มองๆดูให้ซึ้งใจ
คิดๆแล้วยังขัดใจ มัวแต่เอาแต่มอง ควรจะลองให้รู้ไป (ให้มันรู้ไป)

นึกๆแล้วก็อยากลอง แต่มีบางครั้ง นึกๆแล้วละเหี่ยใจ
เพราะเขาเห็นเราเด็กไป จึงไม่ยอมรับ เพราะเขาเห็นเราเด็กไป

ทำอะไรให้เหมือนใคร ทำแค่นั้นก็พอ ทำทำไม่ให้เหมือนใคร
คิดๆแล้วยังขัดใจ ว่าจะทำทำไม ทำทำไมถ้าเหมือนใคร

อยากจะเคยลองบ้างไหม คิดจะทำดั่งที่ตั้งใจ
อยากจะลองบ้างไหม คิดจะทำโดยไม่เข้าใจ

อยากจะลองดู ลองว่าเป็นไง เป็นแต่เพียงได้ลองมันจะดีไหม
ถ้าไม่ดี ก็ให้มันรู้กันไป (ก็แค่อยากจะลองทำ)

เห็นเขาสอนจึงจดจำ จะดีเลวนั้น ล้วนแล้วแต่ใช้ประสบการณ์
คิดๆแล้วไม่ได้ความ ตรงประสบการณ์ นั้นลึกซึ้งเกินเข้าใจ

เลยทำใจให้เหลียวมอง แลดูกันหน่อย มองๆดูให้ซึ้งใจ
คิดๆแล้วยังขัดใจ มัวแต่เอาแต่มอง ควรจะลองให้รู้ไป (ให้มันรู้ไป)

อยากจะเคยลองบ้างไหม คิดจะทำดั่งที่ตั้งใจ
อยากจะลองบ้างไหม คิดจะทำโดยไม่เข้าใจ

อยากจะเคยลองบ้างไหม คิดจะทำดั่งที่ตั้งใจ
อยากจะลองบ้างไหม คิดจะทำโดยไม่เข้าใจ

อยากจะลองดู ลองว่าเป็นไง เป็นแต่เพียงได้ลองมันจะดีไหม
ถ้าไม่ดี ก็ให้มันรู้กันไป (ก็แค่อยากจะลองทำ)

ก็แค่อยากจะลองทำ...