NGUYEN VU TRAI TIM NHIEU NGAN LYRICS

Sáng tác: Trần Tiến

Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ
Trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em
Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ
Tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em

Một ngàn người yêu em trong đó có tôi
Còn mười người yêu em trong đó còn tôi
Còn hai người yêu em
Người kia rồi sẽ ra đi
Tôi thì ở lại

Hãy cho tôi một ngăn tình yêu nhỏ
Yêu như là lá cỏ xót lòng em