I-BABIE 09 กระดาษกับหัวใจ LYRICS

กระดาษกับหัวใจ - I-Babie

ให้อภัย ที่เธอก็เคยทิ้งฉันให้เธอนั้นโล่งใจ
ได้โปรดอย่าบอกได้ไหมว่ายังรักกัน
เธออย่าขอร้องมัน ฉันทำให้ไม่ไหว ช่วยเข้าใจกัน

ขอให้เธอ ช่วยหยิบกระดาษแผ่นนี้
แล้วดึงมันซักหน่อย ก่อนฉีกให้ขาด
แล้วทิ้งมันลงพื้นดิน แล้วตอบฉันสักหน่อย
อยากถามว่า ถ้าต่อมัน จะเหมือนดังเดิมไหม??

*กระดาษกับหัวใจ ก็ไม่ได้ต่างกัน
กระดาษกับหัวใจ ไม่ทนทานอะไรแค่บางๆ
แค่นิดเดียว แค่เผลอไปทำร้าย ไปฉีกมัน
ร่องรอยนั้น มันจะคงอยู่ และไม่มีวันทำให้เหมือนเดิม

แม้ในใจ เธอยังคงอยู่หลงเหลือเรื่องราวที่รักกัน
แต่ใจก็เจ็บและช้ำจนมากไป เกินจะรักเธอกลับ
อยากรักเธอได้อย่างเดิม แต่รับมันไม่ไหว

(*,*)