ชิน ชินวุฒิ หัวใจไม่ใช่กระดาษ LYRICS

ถ้าเธอจะลบคำว่ารักในใจ ไปง่ายดายเหมือนลบกระดาษ
ที่จดด้วยใจ ยิ่งนานยิ่งจำ คำนั้นมันยากที่จะลบ

* ที่เคยพูดไว้ จะรักฉันนานๆ นานเท่าไรจะรักไม่มีเบื่อ
จดหมดทุกคำ จดใส่หัวใจ เธอเคยสัญญาจำได้ไหม

** เขียนคำว่ารักใส่ใจของฉัน แต่วันนี้เธอนั้นต้องการลบมัน
ออกจากหัวใจจากฉันไป ลบ.....มันไม่มีวันหายจางไป..
คำว่ารักคำนั้น... ฝังลึกลงไป นี้มันหัวใจไม่ใช่....กระดาษ

Damn,

You know we've been through a lot

A lot of good times and bad times,

A lot of laughter, smiles and even tears

They're all memones

And memories are so hard to forget

No matter how hard I try,

It's just not gonna happen

I'll tell you one thing I can not forget

It's that I can never forget you

เปลี่ยนใจได้ไหม ไม่อยากเสียเธอไป อยากให้เธอมองหน้าฉันก่อน
อย่าบอกเลิกกัน อย่าจากฉันไป ไม่รักกันอีกต่อจากนี้
ที่เคยพูดไว้ จะรักฉันนานๆนานเท่าไรจะรักไม่มีเบื่อ
จดหมดทุกคำ จดใส่หัวใจ ที่เคยสัญญาจำได้ไหม โห โอ..

[ * , ** ]

[คอรัส] เขียนคำว่ารักใส่ใจของฉัน

คำว่ารักคำนั้น ฝังลึกลงไป ในกลางหัวใจ ไม่ใช่กระดาษ