CLASH CLASH-เกินคำว่ารัก LYRICS

ตั้งแต่วันที่ได้เจอเธอ เท่าที่จำเธอไม่เคยมีซักทีที่ลืมกัน
ฉันไม่เข้าใจที่เธอทำเพราะอะไร เธอนั้นดีซะจนหัวใจฉันลอยไป

ไม่ต้องถามก็รู้ ว่าเธอนั้นรักฉันเท่าไร (ฉันบอกไป)
ไม่รู้จะต้องใช้คำๆไหน

บอกรักเท่าไรมันคงไม่พอสำหรับฉัน
จะให้หันมองใครไม่มีใครดีซะเหมือนเธอ
มันอาจเต็มใจ ไม่รู้พูดยังไง
ให้มากมายเกินคำว่ารักเธอ ที่เคยได้พูดออกไป

บอกให้เธอทำอะไรทำอะไร
บ่นซักคำก็ไม่มีไม่มี แสนดีหมด
จดจำฟังข้างในหัวใจว่าเธอนั้นดีกว่าใคร
ไม่ว่าอะไรไม่ต้องการ เพราะวันนี้ฉันมีเธอ

ไม่ต้องถามก็รู้ ว่าเธอนั้นรักฉันเท่าไร (ฉันบอกไป)
ไม่รู้จะต้องใช้คำๆไหน

บอกรักเท่าไรมันคงไม่พอสำหรับฉัน
จะให้หันมองใครไม่มีใครดีซะเหมือนเธอ
มันอาจเต็มใจ ไม่รู้พูดยังไง
ให้มากมายเกินคำว่ารักเธอ ที่เคยได้พูดออกไป

ก็มากมายเกินคำว่ารักเธอ เกินคำว่ารักเธอ ให้เธอได้รู้

บอกรักเท่าไรมันคงไม่พอสำหรับฉัน
จะให้หันมองใครไม่มีใครดีซะเหมือนเธอ
มันอาจเต็มใจ ไม่รู้พูดยังไง
ให้มากมายเกินคำว่ารักเธอ ที่เคยได้พูดออกไป

บอกรักเท่าไรมันคงไม่พอสำหรับฉัน
จะให้หันมองใครไม่มีใครดีซะเหมือนเธอ
มันอาจเต็มใจ ไม่รู้พูดยังไง
ให้มากมายเกินคำว่ารักเธอ ที่เคยได้พูดออกไป