ZHANGLIYIN TIMELESS(FEAT.XIAH) KOR VER LYRICS

อัน เด โย นัล โน วา บอ รี มยอน ฮิม ดึ ลอ โด ยอ กี ทอ มอ มุล รอ โย
ไม่ได้นะถ้าคิดเธอทิ้งฉันไว้ อยู่ตรงนี้แล้วอดทนหน่อยจะได้ไหม

조금만 더 볼 수 있다면 남은 사랑만큼 웃어볼 텐데.
โช กึม มัน ทอ บล ซู อิซ ตา มยอน นา มึน ซา รัง มัน คึม อู ซอ บล เทน เด
ถ้าได้เห็นเธออีกสักครั้ง เพียงเล็กน้อย ก็ทำให้มีเสียงหัวเราะได้เหมือนความรักของคนอื่นเขา

Timeless, 이별은 아니죠
Timeless อี บยอ รึล อา นี จโย
ไร้กาลเวลา ไม่มีการพรัดพราก

한번의 삶이라면 지금 뿐인데 Hold tight, baby
ฮัน บอ เน ซัล มี รา มยอน ชี กึม ปุ นิน เด Hold tight, baby
ถ้าหากได้มีชีวิตอีกครั้ง, ตอนนี้มีแต่เรา กอดแนบแน่น baby

Timeless, 이 가슴에 묻어요 순간의 열병처럼 잠시만 아플 뿐이니
Timeless อี กา ซือ เม มุ ดอ โย ซุน กา เน ยอล บยอง ชอ รอม ชัม ชี มัน อา พึล ปุ นี นี
ไร้กาลเวลา ฝังติดในอกนี้ เหมือนตอนที่เป็นไข้ ที่มันจะเจ็บปวดอยู่แค่ครู่เดียว
(=น่าจะหมายความว่า รักอยู่ได้แม้ต้องเจ็บปวด ถ้ามีรักความเจ็บปวดก็เป็นเรื่องเล็ก )

We both agree.
เราต่างเห็นพ้อง

This is timeless love...
นี่คือรักที่ไร้กาลเวลา...


세상을 따라 난 가지만(가보지만) 슬픔마저 함께 가는 건가요
เซ ซา งึล ตา รา นัน คา จี มัน (คา โบ จี มัน) ซึล พึม มา จอ ฮัม เก กา นึน กอน กา โย
(เวลาของ)ฉันก็เดินตามโลกนี้ไปแต่...(เหมือนจะไปแต่...) มีแค่ความเศร้าที่มันไปกับฉัน

너무 그리웠던 날 불러본 그대 마음뿐의 상처는 아물겠죠
นอ มู คือ รี วอซ ตอน นัล บุล รอ บน คือ เด มา อึม ปุ เน ซัง ชอ นึน อา มุล เกซ จโย
เวลาที่ฉันคิดถึงเธอมากๆ ในใจฉันยิ่งมีแต่บาดแผลเกิดขึ้น

천 번의 눈물 삼키면, 그때서야 알게 될까요 (되나요)
ชอน บอ เน นุน มุล ซัม คี มยอน คือ เต ซอ ยา อัล เก ทเวล กา โย ( ทเว นา โย)
เธอจะรู้บ้างมั๊ย เวลาที่ฉันกล้ำกลืนน้ำตาเป็นพันครั้ง (จะรู้มั๊ย)

내 손 잡아요, 떠나게 말아요
เน ซน จา บา โย ตอ นา เก มา ลา โย
จับมือฉันเอาไว้ อย่าจากฉันไปเลย

Timeless, 이별은 아니죠
Timeless อี บยอ รึล อา นี จโย
ไร้กาลเวลา ไม่มีการพรัดพราก

한번의 삶이라면 지금 뿐인데 Hold tight, baby
ฮัน บอ เน ซัล มี รา มยอน ชี กึม ปุ นิน เด Hold tight, baby
ถ้าหากได้มีชีวิตอีกครั้ง, ตอนนี้มีแต่เรา กอดแนบแน่น baby

Timeless, 이 가슴에 묻어요 순간의 열병처럼 잠시만 아플 뿐이니
Timeless อี กา ซือ เม มุ ดอ โย ซุน กา เน ยอล บยอง ชอ รอม ชัม ชี มัน อา พึล ปุ นี นี
ไร้กาลเวลา ฝังติดในอกนี้ เหมือนตอนที่เป็นไข้ ที่มันจะเจ็บปวดอยู่แค่ครู่เดียว (=อธิบายเดียวกับท่อนข้างบน)

We both agree.
เราต่างเห็นพ้อง

This is timeless love...
นี่คือรักที่ไร้กาลเวลา...

Yeah...baby its timeless... Yeah...baby timeless
Yeah...baby ไร้กาลเวลา Yeah...baby มันไร้กาลเวลา

Timeless, 돌아갈 수 있도록
Timeless, โท รา กัล ซู อิซ โต รก
ไร้กาลเวลา จนกว่าจะได้กลับไป(พบกันอีก)

순간의 열병처럼 잠시만 아플 뿐이니
ซุน กา เน ยอล บยอง ชอ รอม ชัม ชี มัน อา พึล ปุ นี นี
เหมือนตอนที่เป็นไข้ ที่มันจะเจ็บปวดอยู่แค่ครู่เดียว

We both agree.
เราต่างเห็นพ้อง

This is timeless, this is timeless love.
นี่คือรักที่ไร้กาลเวลา, ,มันคือรักที่ไร้กาลเวลา