LOOKPONG CEUSH ON เปิดใจ LYRICS

ลองได้ไหม ทำใจให้สบาย
ไม่ใช่ใคร มีอะไรต้องกังวล
บอกฉันได้ไหม อะไรที่เธอค้นหา
พูดมา คงจะทำให้ผ่อนคลาย

แม้จะสุข จะทุกข์เพียงไร แต่ก่อนเราเคยพูดจา
แล้วรักกันมา คบกันมา อย่าให้มันต้องเปลี่ยนไป

หากคือท้องฟ้า ก็จะเอามาให้เธอ
เขาสูงใหญ่ ทะเลกว้าง จะมาวางให้เธอไว้
บอกฉันให้รู้ ที่เธอนั้นคิด บอกกันให้เข้าใจ
แม้ยากยังไง ไม่เป็นไร ทำอะไรจะทำให้เธอ

หากเธอนั้นจะทิ้งไป หากว่ามันจะเลวร้าย
คงจะดี ถ้าเราพูดกัน อย่างจริงใจ

หากคือท้องฟ้า ก็จะเอามาให้เธอ
เขาสูงใหญ่ ทะเลกว้าง จะมาวางให้เธอไว้
บอกฉันให้รู้ ที่เธอนั้นคิด บอกกันให้เข้าใจ
แม้ยากยังไง ไม่เป็นไร ทำอะไรจะทำให้เธอ

หากคือท้องฟ้า ก็จะเอามาให้เธอ
เขาสูงใหญ่ ทะเลกว้าง จะมาวางให้เธอไว้
บอกฉันให้รู้ ที่เธอนั้นคิด บอกกันให้เข้าใจ
แม้ยากยังไง ไม่เป็นไร ทำอะไรจะทำให้เธอ