03-พริกไทย หนี LYRICS

ลา ล๊า ลา ล๊า ลา .....
อยากหนีไปให้ไกลจากวันนี้
ในที่ที่มีแต่สองเรา
ชีวิตฉันที่เหลือคงไม่เหงา
*มีแค่ฉันและเธอ...
อยู่ด้วยกันได้ไหม...
จะไม่ขออะไรแค่เราได้รักกัน
**อยากจะหนี หนี หนีตามเธอไป
หากแม้จะต้องลำบาก
แค่เราอยู่ด้วยกันก็ไหว
รับฉันไว้สักคนจะรับและทน
ทุกอย่าง..แค่นี้ที่ฉันต้องการให้เราอยู่(กัน)
ด้วยกันได้ไหม
ลา ล๊า ลา ล๊า ลา .....
มีแค่หมอนใบเดียวก็พอแล้ว มีแค่ข้าวให้กินไม่
วุ่นวาย มีแสงไฟแค่เทียนก็พอใช้
ซ้ำ(*,**)
solo(**)
ลา ล๊า ลา ล๊า ลา .....