JANICE衛蘭 05.你知道我在等你們分手嗎 LYRICS

我很關心你跟她 相處得稱心嗎
沒任何衝突嗎 不過 不過 想補充一句
(我地開頭都係咁架喇)

如果她有福氣 未妒忌 別妒忌
讓我暫時地祝賀你
等你 分離 隨時準備
誰人來殘酷報喜

#知你無本心 有日到她死心
我未會灰心 不怕受過的教訓
願意在呆等 不忠愛人
回頭負你責任 知你
曾花心 愛著你很驚心 卻又覺開心
得我願意受你苦困
我為何肯 等個舊人#

誰叫我 不甘心 等到怕了都等
等等等還等 忍忍忍仍忍

我很清楚你的家 她可知那梳化
是共誰選擇嗎 可笑 可怕 只敢想一下
(可能你會返黎呢)

如她給你拋棄 別顧忌 別顧忌
尚有笨人在等待你
等你 分離 又再一起
猶如輪班去就你

repeat #

還錯過 多少的 親吻
內疚地 耐心地 靜盼愛反悔的你
你似是和她 朝晚未離
我也有信心等你

等你 尋開心 最後變出傷心 我便會開心
可以又再被你幽禁
我為何肯 等個舊人
誰叫我 不甘心 等你老了都等

即使終於與她 成親