QUANG LÊ XIN EM ĐỪNG KHÓC VU QUY LYRICS

Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi
Tình dù chưa phai không tránh được từ ly
Ai biết đời mai sau ai bao giờ
Ai biết đâu ngờ
Tình hai chúng ta
Lệ nào phôi pha
Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi
Lòng mình muối xát sao không mặn người ơi
Trăng nước còn đây em đâu rồi ngăn cách phương trời
Hận tình không phai,trọn đời riêng hai...
Xe xe hoa đưa em lần ngỡ ngàng
Là đoàn xe tang
Tiễn hồn anh sang
Ngục tối đau thương
Đồng hành đêm trường
Điệp khúc yêu thương chỉ còn cung buồn não nùng
Đớn đau từng tiếng lòng người ơi
Trời đầy 2 đứa hồn cách biệt hai nơi
Lau mắt rồi thôi xin ráng cười làm vui lòng người
Mình chờ kiếp sau
hẹn lại yêu nhau

(Xe xe hoa.....hẹn lại yêu nhau.)