MOSHE-AOFNIK תודה שנכנסת לי אל הלב LYRICS

את שהופעת לי בדרך
את מבקשת לעצור
לרגע ללכת הצידה
לרגע ללכת אחור

משאירה אותי לשיר לך
לשיר בקול נשבר
עד שיעלם עוד יום במחר

אם איי פעם תראי אותי ברחוב
נסי להתקרב, התגעגעתי עד כאב
אם איי פעם תראי אותי ברחוב
חבקי חיבוק אוהב רציתי רק לומר לך
תודה .. שנכנסת לי אל הלב

את שהופעת לי בדרך
את מבקשת לחזור
מרגע למה שהיית שם
לרגע ללכת אחור

את משאירה אותי לשיר לך
לשיר בקול נשבר
עד שדרכים יובילו
לסוף המוכר

אם איי פעם תראי אותי ברחוב
נסי להתקרב, התגעגעתי עד כאב
אם איי פעם תראי אותי ברחוב
חבקי חיבוק אוהב רציתי רק לומר לך
תודה .. שנכנסת לי אל הלב

אני חולם שאת פוסעת יש עקבות של זוג רגליי
אני שמור אותך תמיד בשתיי עיניי

אם איי פעם תראי אותי ברחוב
נסי להתקרב, התגעגעתי עד כאב
אם איי פעם תראי אותי ברחוב
חבקי חיבוק אוהב רציתי רק לומר לך
תודה .. שנכנסת לי אל הלב
תודה.. אוהו שנכנסת לי אל הלב