WWW.NHAC.VUI.VN DOWNLOAD MUSIC MP3 FREE NHANH NHAT VIET NAM 07. LAM LAI TU DAU_2 LYRICS

Cuộc tình chia đôi không ai muốn
Hãy nghĩ suy, xin hãy quay trở lại
Làm lại từ đầu đi em nhé
Dẫu sao mình cũng đã yêu nhau
Lầm lỡ nếu có thứ tha
Sẽ đẹp hơn oán than nhau hoài
Mình đã yêu biết bao nhiêu
Cớ sao phải chia tay

Làm lại từ đầu cuộc tình ta
Giống như khi xưa ta bắt đầu
Mọi chuyện không vui cho qua hết
Chấp nhất chi để phải khổ nhau
Cuộc tình mới chưa chắc đã vui
Hơn tình ta đã lâu nay rồi
Tình đâu xa khi anh vẫn là của em
Tìm làm chi khi anh đây không thay đổi

Nếu không còn yêu nghĩa vẫn còn đây
Hãy cho đời nhau thêm cơ hội về với nhau
Tình ngàn năm sẽ mãi mãi có những lúc này
Mình hãy cùng nhau vượt qua thử thách kia
Nếu không còn yêu nghĩa vẫn còn đây
Nếu chia đời nhau trên hai đường đi khác nhau
Thôi anh đành bước trên con đường
Mà em đã muốn anh phải đi