ฟ้าเพียงดิน FA PIANG DIN - ฟ้าเพียงดิน LYRICS

>> เพลง : ห้ามใจ .
>> ศิลปิน : ทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์
>> อัลบั้ม : ดอกไม้ในละคร
>> Sound Track : ฟ้าเพียงดิน

คอยเตือนตัวเอง ว่าเรานั้นต่างกัน ไม่ต้องไปฝัน ให้มันต้องเหนื่อยใจ
ก็เห็นอยู่แล้ว เรื่องจริงเป็นเช่นไร เขาและเราไม่ควรจะคู่กัน

ต้องห้ามตัว ต้องห้ามใจ ยิ่งปล่อยเอาไว้ ยิ่งเสียใจเท่านั้น

แล้วยังจะมองเวลาเขามา ยังอยากสบสายตา ยังไปคิดถึงเขาทำไม
แล้วตอนสุดท้ายจะเป็นเช่นไร ต้องเจ็บใช่ไหม แต่จะให้ทำไงก็มันรัก

รักแล้วต้องช้ำ แล้วมันได้อะไร ทำไมทำไม ต้องรักเขาอย่างนี้
ทั้งๆ ที่รู้ ว่ามันดูไม่ดี รู้ว่าต้องทนทรมาน

ต้องห้ามตัว ต้องห้ามใจ ยิ่งปล่อยเอาไว้ ยิ่งเสียใจเท่านั้น

แล้วยังจะมองเวลาเขามา ยังอยากสบสายตา ยังไปคิดถึงเขาทำไม
แล้วตอนสุดท้ายจะเป็นเช่นไร ต้องเจ็บใช่ไหม แต่จะให้ทำไงก็มันรัก

S :.

ต้องห้ามตัว ต้องห้ามใจ ยิ่งปล่อยเอาไว้ ยิ่งเสียใจเท่านั้น

แล้วยังจะมองเวลาเขามา ยังอยากสบสายตา ยังไปคิดถึงเขาทำไม
แล้วตอนสุดท้ายจะเป็นเช่นไร ต้องเจ็บใช่ไหม แต่จะให้ทำไงก็มันรัก

แล้วตอนสุดท้ายจะเป็นเช่นไร ต้องเจ็บใช่ไหม
แต่ห้ามใจยังไงก็ยังรัก