SKALPELI TRESE, LUPA, UDARA LYRICS

Gledaj me dobro
i slušaj me sad
uzećemo ovo i spustit se u grad
dok idemo dole
tiho i polako
podiže nas gore
razbiće nas lako
Kako trese, lupa, udara
trese, lupa, udara
kako trese, lupa, udara
odnos snaga deset-dva
tako samo mogu ja