PAUSE พอส อีกครั้ง EAK KRUNG LYRICS

เรื่องเธอเดินไป กับใครบางคน
ฉันรู้ดีอยู่ ฉันรู้ดีอยู่
และเธอเดินมา เพื่อบอกคำลา
ฉันรู้ดีอยู่ ฉันรู้ดีอยู่

บอกกันตรงๆ บอกมาเบาๆ

ให้ฉันได้รู้และแน่ใจ ว่าเธอจะเปลี่ยนไป


(ก็)แค่อีกครั้งที่ต้องจบ อีกครั้งที่ต้องจาก
เมื่อเธอพบใครใหม่ ก็บอกฉัน
อีกครั้งที่สร้างมา สุดท้ายต้องแยกจาก
บอกฉันมาเลย ฉันชินและชากับความเสียใจ

เมื่อเธอจะไป เหนี่ยวรั้งไว้ทำไม
ฉันรู้ดีอยู่ ฉันรู้ดีอยู่
ความรักเป็นเพียง แค่แสงตะเกียงนำทางมืดบอด

ฉันรู้ดีอยู่ ฉันรู้ดีอยู่

บอกกันตรงๆ บอกมาเบาๆ

แค่อีกครั้งที่ต้องจบ อีกครั้งที่ต้องจาก
เมื่อเธอพบใครใหม่ ก็บอกฉัน
กี่ครั้งที่สร้างมา สุดท้ายต้องแยกจาก
บอกฉันมาเลย ฉันชินและชา
แค่เธอเดินจากไป
และฝันได้จางหายไป
แต่ฉันยังคงหายใจ ในวันนี้

บอกกันตรงๆ บอกมาเบาๆ

แค่อีกครั้งที่ต้องจบ อีกครั้งที่ต้องจาก
เมื่อเธอพบใครใหม่ ก็บอกฉัน
กี่ครั้งที่สร้างมา สุดท้ายต้องแยกจาก

(ก็)แค่อีกครั้งที่ต้องจบ อีกครั้งที่ต้องจาก
เมื่อเธอพบใครใหม่ ก็บอกฉัน
อีกครั้งที่สร้างมา สุดท้ายต้องแยกจาก
บอกฉันมาเลย ฉันชินและชากับความเสียใจ

ฮู้......................

กับความเสียใจ