MAX SURBAN BODBOD UG BIBINGKA LYRICS

Kadako sa imong bibingka
Inday di ka ba maalakansi
Ang buak hilabihang bukara
Nagtisngi...nagngisi
Gibutangan pa gayud ug pasas
Sa tunga sa iyang liki..
Bisan tag baynte daghan gyud ang muapas
Kay talagsaun ang iyang kalami

Chorus:
Hahahaha...inday
Ayaw ako ug pakataw-a
Kun special ang imong bibingka
Mas lami kiring akoa

Anaa may imong bibingka
Ania say akong budbod
Ang lami kono hala tandia
Tan-awon tag kinsay hawod
Sa lami dili ka gyud magmahay
Ning budbod bisag walay kamay
Dili lata..husto gyud ang kagahi
Bisag iligwat di' gyud mabali..
( back to chorus )

Tilawan ko ang imong bibingka
Kun husto ba kini sa timpla
Dunay uban Bag-o lang ug hitsura
kung ang simhuton Pan-os na
apan kiring budbod kung tinda
Perming bag-o ug init pa
Dili uga ang putos tan-awa
Daghang naibog kay pwerting sinawa..

Magtupad kitag paninda
Ako budbod Imo bibingka
Dili kita magpinuhalay
Dili sad kita mag-away
ayaw lang inday kahadlok
Kung atong tinda dili mahurot
Ato unya kini nga kurambuson
kitang duha unya ang magkaon-kaon..
( back to chorus _)