03 พอเสียที LYRICS

ฉันพึ่งดูออก
ว่าเธอ กำลังหลอกใช้
แกล้งทำในใจ
แกล้งทำ เป็นว่ารักกัน
ที่แท้เธอเพียง
จะหลอกฉันไปวัน วัน
หว่านถ้อยคำหวาน หวาน
ให้ฉันหลงรอเวลา
ขอตัดเยื่อใย ไม่มีแม้แต่เหตุผล
สินความอดทน หมดแล้วไม่ปรารถนา
ไม่ขออะไร ขอไปให้ไกลพ้นตา
สิ่งที่แล้ว แล้วมา
เสียดายเวลา และความจริงใจ
พอเถอะพอ อย่าเสียเวลาแสดง
แกล้งให้ความหวัง
ที่มัน ไม่มีความหมาย
พอเถอะพอ ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
ทำลาย หัวใจใคร ใครเสียที
ฉันคงทำได้ แค่เพียงเอ่ยคำขอบใจ
ที่เธอได้ให้ บทเรียนกับฉันวันนี้
มันหมดไปแล้ว กับความรู้สึกที่ดี
นับตั้งแต่วันนี้ ไม่ขอโง่ อีกต่อไป
ดนตรี 8 ห้อง..6...7...
8.. พอเถอะพอ อย่าเสียเวลาแสดง
แกล้งให้ความหวัง
ที่มัน ไม่มีความหมาย
พอเถอะพอ ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
ทำลาย หัวใจใคร ใครเสียที
ฉันคงทำได้ แค่เพียงเอ่ยคำขอบใจ
ที่เธอได้ให้ บทเรียนกับฉันวันนี้
มันหมดไปแล้ว กับความรู้สึกที่ดี
นับตั้งแต่วันนี้ ไม่ขอโง่ อีกต่อไป