09 จดหมายพ่ายรัก LYRICS

ส่งจดหมาย
พ่ายรัก ฝากให้น้อง
เขียนจากห้อง
แสนเศร้า เจ้าไม่สน
เขียนแล้วทวน
ทวนหาเจ้า เศร้าสุดทน
เกิดมาจน
คนต่ำต้อย น้อยใจจริง
เขียนจดหมาย
ฟายน้ำตา ลาน้องแก้ว
พี่ซึ้งแล้ว
คำว่ารัก จากใจหญิง
มีแฟนใหม่
จดหมายเก่า เจ้าฉีกทิ้ง
ลืมทุกสิ่ง
แฟนเก่า คลอเคล้า มา
.จดหมายเก่า
เขาหน่าย พี่พ่ายแล้ว
ขอให้น้องแก้ว
สมรัก ดั่งปรารถนา
ไปกินให้ฉ่ำ
ไปร่ำของใหม่ จนไร้ราคา
สิ้นสาว กลับมา
พี่ยังรอท่า
ซากของเหลือเดน
ตกดึก ตรึกตรอง
นั่งมองภาพถ่าย
เจ้ายิ้ม พี่นอนร้องไห้
กลุ้มใจ แสนจะลำเค็ญ
จดหมายท้ายสุด
อวยพรให้นุช
เจ้าจงอยู่เย็น
คำฝาก จากชายเหลือเดน
อย่าให้เขาเห็นเจ้าเป็นสนิม
จดหมายเก่า
เขาหน่าย พี่พ่ายแล้ว
ขอให้น้องแก้ว
สมรัก ดั่งปรารถนา
ไปกินให้ฉ่ำ
ไปร่ำของใหม่ จนไร้ราคา
สิ้นสาว กลับมา
พี่ยังรอท่า
ซากของเหลือเดน
ตกดึก ตรึกตรอง
นั่งมองภาพถ่าย
เจ้ายิ้ม พี่นอนร้องไห้
กลุ้มใจ แสนจะลำเค็ญ
จดหมายท้ายสุด
อวยพรให้นุช
เจ้าจงอยู่เย็น
คำฝาก จากชายเหลือเดน
อย่าให้เขาเห็นเจ้าเป็นสนิม