BOYDPOD การตัดสินใจ LYRICS

ถ้าหากว่าวันนั้นฉันไม่กล้าออกไปเจอ
และหากถ้าวันนั้นฉันไม่กล้าเดินออกไป
อย่าอยู่กับความผิดหวังเก่าๆ จนไม่ยอมเปิดใจ
ก็คงไม่มีวันได้ชิดใกล้กับความสุขใจที่ได้รับจากเธอ

*ทุกๆวัน ทุกๆคืน จากนั้นไม่ว่าจะนอนหรือตื่น
ฉันยังมีเธอคอยเคียงข้างเป็นเพื่อน อย่างที่ไม่เคยได้จากใคร
และยิ่งเดินร่วมทางด้วยกันทุกวันก็ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจ
ว่าเสี้ยวนาทีที่ฉันเองตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปจริงๆ

ถ้าหากว่าวันนั้นฉันยังไม่เปิดประตู
ไม่ยอมจะรับรู้เพราะไม่กล้าจะออกไป
อย่าติดกับความผิดหวังเก่าๆ ไม่ยอมที่จะเปิดใจ
ก็คงไม่มีวันได้ชิดใกล้กับความสุขใจที่ได้รับจากเธอ

*

บางทีชีวิตคนก็เหมือนมีเส้นบางๆกั้นอยู่
บางทีความสุขความเสียใจก็อยู่ห่างกันเพียงเปิดกับปิดประตู

*

และเสี้ยวนาทีที่ฉันยอมเปิดหัวใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตไปจริงๆ